Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС“ АД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на собствен водоизточник - експлоатационен тръбен кладенец /ЕТК/ за водоснабдяване на „Асфалтова база“ в поземлен имот с индификатор 77476.507.94 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора с възложител  „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС“ АД гр. Стара Загора.

Уведомление 23/07/2020, 11:10

Горещ телефон
за сигнали