Уведомление за инвестиционно предложение с възложител Oбщина Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Oбщина Стара Загора уведомява, че в стая 520, етаж 5 е налична информация по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение – тръбен кладенец за задоволяване на поливни нужди и захранване на водните елементи предвидени в парковата среда на поземлен имот с идентификатор 68850.515.172 по КККР на гр. Стара Загора.”

Информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересованите лица в периода от 11.08.2023г. до 25.08.2023г. включително.

 

За допълнителна информация:
инж. Боян Иванов
стая 520, етаж 5
Телефон за връзка: 042/ 614 827
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали