Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "Минчеви имоти" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на едно ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 05431.95.19 по кадастралната карта на с.Борилово, общ.Стара Загора с възложител „МИНЧЕВИ ИМОТИ“ ЕООД , гр. Стара Загора.

Уведомление  30/03/2021 , 10:47

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали