Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „Медина Мед“ ООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане/разширение на цех за студен регенерат на гуми за тежкотоварни автомобили в съществуваща сграда “ в УПИ I, кв. 2, имот с идентификатор 68850.517.501, по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „Медина Мед“ ООД , гр. Стара Загора.

Уведомление 20/12/2019, 09:50

Горещ телефон
за сигнали