Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ЕКОР“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Промяна в количества и дейности с отпадъци на съществуваща площадка“ в поземлен имот с идентификатор 68850.517.1046, гр. Стара Загора с възложител „ЕКОР“ ЕООД , гр. Стара Загора.

Уведомление 10/09/2020, 10:30

Горещ телефон
за сигнали