Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "ДК Софтрейд" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Инсталиране на линия за рециклиране на неопасни отпадъци от пластмаси чрез влагането им в производството на плочки, бюрдюри, тухли и други елементи“ в  УПИ III-5291, кв. 17 по плана на гр. Стара Загора с възложител „ДК СОФТРЕЙД“ ЕООД , гр. София.

 

Уведомление  08/07/2020 , 15:57

Горещ телефон
за сигнали