Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „БИ ЕН ЖИ“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец, за водоснабдяване /поливане/ на тревни площи“ в поземлен имот с идентификатор 58743.33.13, село Пряпорец, община Стара Загора с възложител „БИ ЕН ЖИ“ ЕООД , гр. Стара Загора.

Уведомление 04/06/2020, 09:39

 

Горещ телефон
за сигнали