Уведомление за инвестиционно предложениe - „ПЛАМЕН ПЕТКОВ - БУЛТРАНС“ ЕТ

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на един брой тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели /захранване на санитарни възли, хигиенизиране на работни площадки, поливка на зелени площи и поддържане на противопожарен резерв/“ в поземлен имот с идентификатор 68850.48.26 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „ПЛАМЕН ПЕТКОВ - БУЛТРАНС“ ЕТ , гр. Стара Загора.

Уведомление 13/11/2019, 17:00

Горещ телефон
за сигнали