Уведомление за инвестиционно предложение - община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на собствен водоизточник за захранване на автоматизирана поливна система за обект: „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III- 8710, кв. 4515 по плана на гр. Стара Загора.

Възложител: Община Стара Загора

Уведомление 05/11/2019, 09:46

 

Горещ телефон
за сигнали