Уведомление за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло"

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло“ в  поземлен имот с идентификатор 68850.522.5188,  гр. Стара Загора с възложител „ИНТЕР МЕТАЛС ИНДЪСТРИ“ ЕООД , гр. Стара Загора.

 

Уведомление  03/02/2021 , 16:25

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали