Уведомление за инвестиционно предложение - „Мебели Иввекс“ ООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Въвеждане в експлоатация на два броя котли на твърдо гориво представляващо /дърва за горене в добавък с генерираните при производството на мебели чисти дървесни стърготини и дървесни изрезки от тяхното разкрояване/, система за отопление на цех за производство на мебели, търговска и административна част“ в поземлен имот с идентификатор 68850.522.411, по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „Мебели Иввекс“ ООД , гр. Стара Загора.

Уведомление 17/10/2019, 14:59

Горещ телефон
за сигнали