Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за производство на пелети и водовземане от подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец"

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на пелети и водовземане от подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец“ в имот № 77476.505.25 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора с възложител Стефан Георгиев Узунов, гр. Стара Загора.

Уведомление  13/05/2021 , 16:51

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали