Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на собствен водоизточник - тръбен кладенец за водоснабдяване на База за съхранение на селскостопанската техника и прикачен инвентар"

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на собствен водоизточник-тръбен кладенец /ЕТК/ за водоснабдяване на База за съхранение на селскостопанска техника и прикачен инвентар “ в поземлен имот с индификатор 77476.109.8, местност „Герена“ ,землище на с.Хрищени, общ.Стара Загора с възложител  „СТИВИРО“ ЕООД гр. Варна.

 

Уведомление  08/05/2020 , 09:39

Горещ телефон
за сигнали