Търг за отдаване под аренда и наем на имоти - частна общинска собственост на 05 февруари 2015

Размер на шрифта: A A A

 

 

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване на трайни насаждения на имоти, частна общинска собственост в село Кирилово и за отдаване под наем за отглеждане на едногодишни полски култури на имоти, частна общинска собственост в селата Бенковски, Казанка, Калояновец, Кирилово, Християново и Арнаутито.

Търгът ще се проведе на 05.02.2015 г. от 09:30 часа в Зала "Фоайе" на Общината.

Обява 122.79 KB  

Заповед № 10-00-107 от 19.01.2015 г. 101.53 KB - изменение в правилата за участие и провеждане на търга: депозити за участие в търга се внасят само по банков път.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали