Списък на свободните имоти с НТП "Пасище, мера" и "Ливада" за предоставяне под наем чрез търг за стопанската 2015-2016 г. в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 

Във връзка с чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, Община Стара Загора обявява списък на свободните имоти пасища и мери, ливади, които ще бъдат предоставяни под наем чрез търг само на лица собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Срока на договорите ще бъде за една стопанска година в случая за стопанската 2015-2016 г.

С оглед на предвидените срокове е необходимо правоимащите лица съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ да подадат писмено заявление до Община Стара Загора със свободен текст в което да посочат кои имоти от приложения списък желаят да ползват за стопанската 2015-2016 година след провеждане на тръжна процедура, съгласно Закона за общинската собственост.

Заявленията ще се приемат до 01.08.2015 г. включително в Центъра за информация и услуги на Община Стара Загора- работно място № 5 и № 6. След изтичане на горепосочения срок имотите, за които са подадени заявления само от правоимащите лица ще бъдат включени в процедура на търг за отдаване на пасища, мери и ливади за срок от една стопанска година при първоначална тръжна цена от 6,00 лв. за 1 дка за пасища и мери и 7,00 лв. за 1 дка ливади, общинска собственост.

За допълнителна информация, правоимащите лица могат да се обръщат към служителите на отдел „Екология и земеделие", тел. за връзка 042/614 670/ 614 606.

Списък на свободните имоти с НТП "Пасище, мера" и "Ливада" 227.39 KB

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали