Списък на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

Списък на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2020 г. в изпълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

 • ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

 1. Иван Христов Поров – старши учител по музика в ОУ „Кирил Христов“, диригент, синдикален деец в СБУ. Номиниран от директора на ОУ „Кирил Христов“, Господин Балъкчиев. Втора номинация – Изпълнителен комитет на Синдикат на българските учители , г-жа Нина Димитрова.
  Вх. № 10-02-2855/06.04.2020 г. и Вх. № 10-02-2968/09.04.2020 г.
 2. Гено Николаев Недялков – старши учител по английски език в ОУ „Кирил Христов“. С 22 г. педагогически стаж, автор на разкази, стихотворения и есета. Номиниран от директора на ОУ „Кирил Христов“, Господин Балъкчиев.
  Вх. № 10-02-2855/06.04.2020 г.
 3. Жеко Стоянов Ганев, професор, инж. дтн, създател и ръководител на фирма "Елфи-Тех" ООД, електрохимични интегрирани технологии. Фирмата има над 1200 разработени и внедрени инсталации у нас и в чужбина за обработка на питейни отпадни и силно замърсени води. Удостоен с първа награда за иновации от национален конкурс „Сграда на годината- 2019“. Проф. Ганев предлага и технология за производство на зелена енергия от въглищните централи на територията на област Стара Загора. Технологията е в процес на внедряване от ТЕЦ Марица Изток 2. От 1994 г. до 2014 г. е преподавател по квантова електроника в Санкт Петербургския политехнически университет. В настоящия момент завежда сектор „Иновации“ в Търговско-промишлена палата-Стара Загора. Номиниран от Олег Стоилов, председател на УС на ТПП.
  Вх. № 10-02-3036/14.04.2020 г.
 4. Живка Стойчева, старши учител по информатика в ППМГ. За висок професионализъм, активна работа с изявени ученици, постижения по информатика на национално ниво.  Номинирана от г-жа Лиляна Вълчева, учител.
  Вх. № 10-02-3038/14.04.2020 г.
 5. Майя Христова Найденова, старши учител по химия и опазване на околната среда в ППМГ. За висок професионализъм, активна работа с изявени ученици. Номинирана от директора на ППМГ.
  Вх. № 10-02-3056/14.04.2020 г.
 6. Доц. д-р Алексей Стоев, директор на филиал на Института за космически изследвания и технологии при БАН, Стара Загора и директор на Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“, Стара Загора. Създател на Национална школа по астрономия и астрофизика; Популяризиране на астрономическата наука,  космическата наука и археоастрономията;  Изследователска дейност по археоастрономия, организиране на експедиции – Казан. Участие в експедиция в Аржентина по повод фазовата еволюция на пълното слънчево затъмнение през 2019 г. Автор на множество публикации. Номиниран от Уляна Кьосева, гл. редактор на ДОЛАП.БГ. 
  Вх. № 10-05-33/14.04.2020 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“

 • ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

 1. На Държавна опера - Стара Загора, за реализацията на спектаклите на операта „Африканката“ от Джакомо Майерберг, постановка на Държавна опера - Стара Загора и Дойче Опер - Берлин 
  Вх. № 10-02-3064/14.04.2020 г.
 2. На Народно читалище „Родина - 1860“ Стара Загора, във връзка с неговата 160-годишнина от основаването и активното му присъствие в културния и обществен живот на града и страната - родоначалник и пазител на музикалните и театрални традиции на Стара Загора, съвременен център за знание и творческо възпитание на цялата общност -
  Вх. № 10-05-31/14.04.2020 г.

 

 • ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

 1. Беса Лугичи – за ролята и в операта „Африканката“ от Джакомо Майерберг, постановка на Държавна опера - Стара Загора и за цялостното и представяне в 50-я Фестивал на оперното и балетно изкуство Стара Загора  
  Вх. № 10-02-2153/10.03.2020 г.
 2. Силвия Томова – за високия и професионализъм, новаторски дух и безспорен личен принос за изключителните постижения на балета на Държавна опера - Стара Загора като негов художествен ръководител и във връзка с отбелязването на 70 години професионален балет в Стара Загора 
  Вх. № 10-02-3065/14.04.2020 г.
 3. Иван Александров Матев - за големия му принос за опазването на културно-историческото и литературното наследство в град Стара Загора през годините и възраждането на музей "Литературна Стара Загора" чрез новооткритата оригинална експозиция
  Вх. № 10-05-32/14.04.2020 г.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали