Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително № 31520496/13.01.2015г. - животновъдна ферма

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за изменение на разрешително за водовземане от тръбен кладенец, разположен на територията на поземлен имот с идентификатор 46098.150.8 по КККР на с. Маджерито, община Стара Загора.

Съобщение за публично обявяване

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали