Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - парк Артилерийски

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец на територията на ПИ с идентификатор 68850.509.7153 по КККР на гр. Стара Загора, Община Стара Загора.

Съобщение за публично обявяване  25/02/2021 , 15:35

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали