Съобщение за изработен проект за изменение на действащия ОУП на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава, че e изработен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г., в частта му за урегулиран поземлен имот - УПИ № V-6137 в кв.1а по плана на гр. Стара Загора, Община Стара Загора.

 

На 23.06.2017 г. от 14.00 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора ще се проведе обществено обсъждане на предложения проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии с представители на общинската администрация и проектантския колектив.

 

Всички заинтересовани лица могат да дадат своите писмени становища и предложения в срок до 23.06.2017 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали