Съобщение по чл. 32 от ДОПК до "ТРАНС ЕНЕРДЖИ" ЕООД за връчване на акт за установяване на задължение

Размер на шрифта: A A A

 

СЪОБЩЕНИЕ
 
по чл.32 от ДОПК
 
№57/ 04.05.2016г.
 
„ТРАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД
 
За връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №52431/ 18.03.2015 г.

 

   Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стара Загора отдел „Местни данъци и такси“, сектор „Проверки и ревизии“ на адрес гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая 412 при Пламен Желязков старши инспектор от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа за връчване на горепосочените документи.

 

   В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали