Решение № 452 на Министерския съвет от 7 юни 2012г. за Междусистемната газова връзка Гърция - България

Размер на шрифта: A A A

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция - България“, на територията на Република България, намиращи се в землищата на с. Великденче, община Джебел, с. Седловина, община Кърджали, област Кърджали, с. Стамболийски и с. Мандра, община Хасково, с. Голямо Асеново, община Димитровград, област Хасково, с. Загоре, община Стара Загора, област Стара Загора, подробно описани в Решение № 1089 на Министерския съвет от 28 декември 2016 г.
С Решение № 452 на Министерския съвет от 7 юни 2012 г. „Междусистемната газова връзка Гърция - България“ в отсечката, която ще бъде изградена на територията на Република България е обявена за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на частите от имоти - частна собственост се осигурява от „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД („ICGB” AD).

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали