Проект на план за устойчива градска мобилност за гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Концепцията за устойчива мобилност придобива много по-широко значение от преодоляване на трафика и възможност за транспортиране. Тя обхваща цялата връзка на хората с градската структура, където отделните видове транспорт се намесват в цялото и по този начин се въвежда интегриран подход при управлението на мобилността. Целта на европейската транспортна политика е системите за превоз на страните-членки да отговарят на икономическите, социални и екологични нужди на обществото. Устойчивата градска мобилност осигурява дългосрочно икономическо развитие на градовете, повишава качеството на живот на техните жители и гарантира опазването на околната среда. Новата концепция за градска мобилност се състои в насърчаване използването на всички видове екологични транспортни средства и комбиниране на различен по категория обществен транспорт с разнообразни видове индивидуален транспорт.
Новата концепция за устойчива градска мобилност има за цел да осигури внедряване на колкото се може повече алтернативни и устойчиви форми на придвижване, сред които каране на велосипед или ролери, ходене по-често пеш, повишаване употребата на обществения еко транспорт и железопътен такъв, които да окажат принос както за социалната сплотеност и опазване на околната среда, така и за бъдещия икономически просперитет на град Стара Загора. Тя стъпва върху едно по-ефективно и интелигентно потребление на ресурси и енергия, осигурявайки по-висок стандарт и качество на живот за своите жители. Във връзка с разработването на План за устойчива градска мобилност на град Стара Загора са изследвани редица стратегически документи и проекти, които имат пряко отношение за постигане целите на концепцията за устойчива градска мобилност.

Предложения по проекта на План за устойчива градска градска мобилност за гр. Стара Загора могат да се изпращат на електронна поща [email protected] в срок до 27.11. 2015 година.

План за устойчива градска мобилност 1.09 MB 18/09/2015, 14:30

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали