Прием на заявления за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора приема заявления за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора

 
Вече се приемат документи за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора съгласно приетия с Решение № 166/30.03.2020 г. правилник.
 
 
Правилникът влиза в сила от 01.06.2020г . и има действие занапред, при което финансовата подкрепа се получава от родители, отговарящи на изискванията на Правилника, за децата, родени от дата 01.06.2020 г.
 
Съгласно т. 4 от Решение № 318/30.04.2020 г. на Общински съвет Стара Загора конкретният размер на финансовата подкрепа на родителите, според поредността на раждане на детето за периода от 01.06.2020 г. до 31.12.2020 г. включително е както следва:
 
1. На родителите/осиновилите със завършено средно образование, се предоставя финансова подкрепа за родените от тях деца в размер:
1.1. за първо дете – 400 лева.
1.2. за второ дете – 450 лева;
1.3. за трето дете – 500 лева.
2. На родителите/осиновители, поне единият от които е със завършено висше образование, се предоставя финансова подкрепа за родените от тях деца в размер:
2.1. за първо дете – 500 лева;
2.2. за второ дете – 550 лева;
2.3. за трето дете – 600 лева;
 
Документи се подават всеки работен ден на гише „Деловодство“ в Център за информация и услуги в сградата на община Стара Загора.
 
 
За допълнителна информация може да се обръщате на тел. 042/614 871 и 042/614 879
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали