Предложения за присъждане на наградата "Стара Загора" за 2021 година

Размер на шрифта: A A A

Списък на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2021 г. в изпълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018г., изм. с Решение № 257 от 30.03.2020 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

  • ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

 

1. Албена Еленкова Василева – старши учител по изобразително изкуство в СУ „Христо Смирненски“. Номинирана от педагогическия колектив на СУ „Христо Смирненски“.

Вх. № 10-02-2588/06.04.2021 г.

 

2. Антония Господинова Сукманова (посмъртно) – старши учител по български език и литература в СУ „Максим Горки“. Номинирана от Мариана Пенчева - директор на СУ „Максим Горки“, подкрепено от Обществения съвет и училищното настоятелство.

Вх. № 10-02-2736/09.04.2021 г.

 

3. Юлиян Кънчев Цветков – старши учител по математика в ППМГ „Гео Милев“. Номиниран от Педагогическия екип на ППМГ „Гео Милев“.

Вх. № 10-05-24/13.04.2021 г.

 

4. Розалина Тодорова Петрова – старши учител в Детска градина №11 „Загоре“. Номинирана от Антония Тончева, директор на Детска градина №11 „Загоре“, и педагогическия колектив.

Вх. № 10-02-2842/14.04.2021 г.

 

5. Ангела Попова – учител в Детска градина №11 „Загоре“. Номинирана от Антония Тончева, директор на Детска градина №11 „Загоре“, и педагогическия колектив.

Вх. № 10-02-2842/14.04.2021 г.

 

6. Спаска Кирилова Матева – начален учител в ОУ „Кирил Христов“. Номинирана от Господин Балъкчиев, директор на ОУ „Кирил Христов“.

Вх. № 10-02-2846/14.04.2021 г.

 

7. Яна Георгиева Иванова – начален учител в ОУ „Кирил Христов“. Номинирана от Господин Балъкчиев, директор на ОУ „Кирил Христов“.

Вх. № 10-02-2846/14.04.2021 г.

 

8. Доц. д-р Добри Ярков – ректор на Тракийски университет – Стара Загора. Номиниран от ректорското ръководство на Тракийски университет – Стара Загора.

Вх. № 10-02-2853/14.04.2021 г.

 

9. Розета Русева Величкова – директор на Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“. Номинирана от педагогическия колектив на НУМСИ „Христина Морфова“.

Вх. № 10-02-2893/15.04.2021 г.

 

 

  • ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

 

1. На Шесто основно училище „Свети Никола“. Номинация от училищното настоятелство и Обществения съвет при Шесто основно училище „Свети Никола“.

Вх. № 10-02-2816/14.04.2021 г.

 

2. На Педагогически състав на Детска градина №11 „Загоре“. Номинация от Антония Тончева, директор на Детска градина №11 „Загоре“, и педагогическия колектив.

Вх. № 10-02-2842/14.04.2021 г.

 

3. На Педагогически колектив на Второ основно училище „П. Р. Славейков“. Номининация от Обществения съвет при Второ основно училище „П. Р. Славейков“.

Вх. № 10-05-26/15.04.2021 г.

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“

       •    ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

1. Лилия Филипова  - дългогодишен уредник в отдел „Нова история“ при Регионален исторически музей – Стара Загора, за обогатяването фондовете на музея с десетки хиляди движими културни ценности и популяризирането им; за експонирането на многобройни изложби ;за научни и научно –популярни публикации.

Вх. № 10-02-1851/15.03.2021 г.

 

2. Ивайло Кринчев – главен диригент на Старозагорската опера за неговия личен принос за развитието на Старозагорската опера и на музикалния живот на Стара Загора, за изключителните му постижения при представянето на грандиозни, иновативни и нестандартни проекти, за превръщането на оркестъра в привлекателно място за работа на музиканти от цял свят.

Вх. № 10-02-2670/08.04.2021 г.

 

3. Виолета Бончева – поетеса и прозаик, за книгата й „Подари ми цвете“ и за цялостната й творческа дейност.

Вх. № 10-02-2733/09.04.2021 г.

 

4. Слава Драгановадиректор на библиотека "Родина", за активно присъствие в културния живот на Стара Загора; за издигане авторитета на най - голямата читалищна библиотека в България и превръщането й в еталон за работа в библиотечното дело в България; за новаторството, инициативността и спечелването на многобройни проекти; за нейната 65 - годишнина.

Вх. № 10-02-2894/15.04.2021 г.

 

 

  • ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

1. На Хора на Държавна опера – Стара Загора

Вх. № 10-02-2669/08.04.2021 г.

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали