Предложения за присъждане на наградата "Стара Загора" за 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

В навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, Община Стара Загора присъжда 2 награди – Награда „Стара Загора” и Награда „Млада Загора”. Съгласно Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета с Решение № 1001/28.11.2013 г. от Общински съвет Стара Загора, наградите са в две направления: наука и образование и култура и изкуство. Наградата за всяко направление може да бъде индивидуална и/или колективна. Предложенията за Награда „Стара Загора“ се подават до Кмета на Община Стара Загора в срок до 15.04.2019 г. на основание на Наредбата, а за Награда „Млада Загора“ – до 15.05.2019 г.

 

Постъпили предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2019 г. в изпълнение на наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с решение № 1803 от 27.09.2018 г.

НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“

 • ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
 1. Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“ – вх.№ 10-02-3124/15.04.2019 г.

        Грамота за творческия екип на камерната опера "Лицето на лъва" от Елена Лангер, постановка на Дъжавна опера Стара Загора

 • ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
 1. Галина Ивелинова Костова – писател, художник и фотограф – вх.№ 10-02-3051/11.04.2019 г.
 2. Огнян Драганов – директор на Държавна опера - Стара Загора – вх.№ 10-02-3123/15.04.2019 г.

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

 • ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:
 1. Педагогическият колектив на ДГ № 20 „Мир“ – вх. № 10-02-2915/08.04.2019 г.
 2. Академичната общност на Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет – вх. № 10-02-2994/10.04.2019 г.
 3. Педагогическият колектив на СУ „Васил Левски“ вх. № 10-05-9/12.04.2019 г.
 4. Педагогическият колектив на НПГВМ „Иван Павлов“ - вх. № 10-02-3129/15.04.2019 г.
 5. Педагогическият колектив на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ - вх. № 10-02-3137/15.04.2019 г.
 6. Педагогическият колектив на II ОУ „П. Р. Славейков“ - вх. № 10-02-3139/15.04.2019 г.
 • ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:
 1. Йорданка Мирчева – старши учител по български език и литература в VI ОУ „Свети Никола“ – вх. № 10-02-2992/10.04.2019 г.
 2. Петя Тодорова Делиева - директор на ДГ № 24 "Радост" - вх. № 10-02-3039/11.04.2019 г.
 3. Екатерина Славова Йовчева – старши учител по математика в IV ОУ „Кирил Христов“ – вх. № 10-02-3091/12.04.2019 г.
 4. Живка Стойчева - старши учител по информатика и ИТ в ППМГ "Гео Милев" - вх. № 10-02-3108/15.04.2019 г.
 5. Невена Христова Господинова – старши учител по български език и литература в СУ „Васил Левски“ – вх. № 10-02-3126/15.04.2019 г.
 6. Бойка Иванова Иванова – главен учител в СУ „Максим Горки“ – вх. № 10-02-3176 /16.04.2019 г.
 7. Николай Христов Христов - старши учител по музика в ДГ № 1 "Звънче" - вх. № 10-02-3220/17.04.2019 г.

Горещ телефон
за сигнали