Предложения за присъждане на наградата "Стара Загора" за 2016 г.

Размер на шрифта: A A A

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА „СТАРА ЗАГОРА" ЗА 2016 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАГРАДИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ № 1001 ОТ 28.11.2013 Г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО"

ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

1. Радио Стара Загора - вх. № 10-05-25/08.04.2016 г.

2. Представителство на СБХ Стара Загора - вх. № 10-02-2248/12.04.2016 г. и вх. № 10-02-2249/12.04.2016 г.

3. Творчески екип на постановката "Лучия ди Ламермур" от Г. Доницети при Държавна опера Стара Загора - вх. № 10-02-2377/15.04.2016 г.

 

ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

1. Йордан Атанасов, поет - вх. № 10-05-27/11.04.2016 г.

2. Алида Бонева, ръководител на Балета на Държавна опера Стара Загора - вх. № 10-02-2377/15.04.2016 г.

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ"

ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

1. Педагогическият колектив на ЦДГ № 10 "Светлина" - вх. № 10-02-2313/13.04.2016 г.

2. Педагогическият колектив на ЦДГ № 24 "Радост" - вх. № 10-02-2340/14.04.2016 г.

3. Педагогическият колектив на ЦДГ № 29 "Славейче" - вх. № 10-02-2382/15.04.2016 г.

4. Педагогическият колектив на ПМГ "Г. Милев" - вх. № 10-02-2381/15.04.2016 г.

 

ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

1. Пламен Милчев Михалев - учител по изобразително изкуство в IV ОУ "Кирил Христов" - вх. № 10-02-2022/31.03.2016 г.

2. Йоанна Петкова Димитрова - директор на ЦДГ № 10 "Светлина" - вх. № 10-32-157/12.04.2016 г.

3. Мария Стойкова Нанева - старши учител по сервиране и барманство, Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня" - вх. № 10-02-2342/14.04.2016 г.

4. Величка Христозова Велчева - главен учител в ЦДГ № 35 "Свобода" - вх. № 10-05-28/14.04.2016 г.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали