Предложения за присъждане на наградата "Млада Загора"за 2021 г.

Размер на шрифта: A A A

Списък на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Млада Загора“ за 2021 г. в изпълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018г., изм. с Решение № 257 от 30.03.2020 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

 • ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

 1. Яна Димитрова Бабриковадокторант и начален учител по английски език в НУ „Димитър Благоев“. Номинирана от Педагогическия факултет на Тракийски университет - Вх. № 10-02-3313/29.04.2021 г.
 2. Калоян Юлиянов Цветков – ученик в XIIА клас на ППМГ „Гео Милев“.  Номиниран от педагогическия съвет и училищното настоятелство при ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора - Вх. № 10-02-3409/07.05.2021 г.
 3. Мирослав Динков Минчев - ученик в XА клас на ППМГ „Гео Милев“.  Номиниран от педагогическия съвет и училищното настоятелство при ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора - Вх. № 10-02-3409/07.05.2021 г.
 4. Тодор Димитров Митев - ученик в XIГ клас на ППМГ „Гео Милев“.  Номиниран от педагогическия съвет и училищното настоятелство при ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора - Вх. № 10-02-3409/07.05.2021 г.
 5. Теодор Красимиров Николаев – ученик в IV клас на ОУ „Кирил Христов“. Номиниран от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора - Вх. № 10-05-36/12.05.2021 г.
 6. Дария Христова Хаджиева - ученичка в IV клас на ОУ „Кирил Христов“. Номиниран от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора - Вх. № 10-05-36/12.05.2021 г.
 7. Христо Христов Неделчев – ученик от VI клас на ОУ „Кирил Христов“. Номиниран от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора - Вх. № 10-05-36/12.05.2021 г.
 8. Павлина Лъчезарова Антонова - ученичка от VI клас на ОУ „Кирил Христов“. Номинирана от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора - Вх. № 10-05-36/12.05.2021 г.
 9. Иван Диянов Канев - ученик от VIII клас на ПГКНМА. Номиниран от Педагогическия съвет при ПГКНМА - Вх. № 10-02-3591/14.05.2021 г.
 10. Павел Великов Казаков – ученик от IV клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 11. Гергана Живкова Желева - ученичка от X клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 12. Миглена Митева Трайкова - ученичка от XII клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 13. Виктория Димитрова Димитрова - ученичка от XII клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 14. Таня Николаева Ковачева - ученичка от IX клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 15. Александрина Петрова Петрова - ученичка от XII клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 16. Александър Росенов Минчев - ученик от VII клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 17. Рая Николаева Добрева - ученичка от VII клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 18. Александра Евгениева Генчева - ученичка от XI клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 19. Господинка Христова Христова - ученичка от XI клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 20. Милена Маринова Маринова - ученичка от XI клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 21. Анелия Нейчева Нейчева - ученичка от XI клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.

 

 1. Станимир Живков Тодоров - VIII клас в ППМГ „Гео Милев“
 2. Денислав Николаев Николов - X клас в ППМГ „Гео Милев“
 3. Милен Валентинов Вълев - XI клас в ППМГ „Гео Милев“
 4. Калоян Петков Петков - XI клас в ППМГ „Гео Милев“
 5. Емил Ивайлов Андреев - X клас в ППМГ „Гео Милев“
 6. Емануил Калоянов Калчев - VI клас в ППМГ „Гео Милев“
 7. Никол Цветозарова Калчева - VI клас в ППМГ „Гео Милев“
 8. Давид Иванов Колев - VI клас в ППМГ „Гео Милев“
 9. Александра Костова Иванова - VI клас в ППМГ „Гео Милев“
 10. Богдан Иванов Донев - IX клас в ППМГ „Гео Милев“
 11. Кристиан Венцеславов Христакиев - IX клас в ППМГ „Гео Милев“
 12. Калина Пламенова Николова - VII клас в ППМГ „Гео Милев“
 13. Даниел Пламенов Пеев - XI клас в ППМГ „Гео Милев“
 14. Николай Лъчезаров Радулов - VIII клас в ППМГ „Гео Милев“
 15. Кристиян Иванов Иванов - X клас в ППМГ „Гео Милев“

Вх. № 10-02-3409/07.05.2021 г.

 

 • ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

 1. На студентите доброволци в КОВИД отделения 2020-2021 г. Номинация от Деканското ръководство на Медицински факултет и Ректорското ръководство на Тракийски университет - Вх. № 10-02-3601/14.05.2021 г.
 2. На Рая Горанова Гънчева - VII клас, Зефира Христова Стоянова – VII клас, Баян Антонов Елин – IV клас. Номинация от Педагогическия съвет при Второ основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора - Вх. № 10-02-3594/14.05.2021 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“

       •    ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

 1. Горън Троянов Гочев – ученик в IV клас на ОУ „Кирил Христов“. Номиниран от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора - Вх. № 10-05-36/12.05.2021 г.
 2. Виктор Стоев - ученик в IV клас на СУ „Васил Левски“, възпитаник на Музикална школа при НЧ „Родина“. Номиниран от Инициативен комитет - Вх. № 10-02-3552/13.05.2021 г.
 3. Анелия Нейчева Нейчева - ученичка от XI клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.

 

 • ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

 1. На Вокална студия „Усмивки“  с ръководители Жанина Янкулова и Елена Малитакова. Номинация от Инициативен комитет - Вх. № 10-02-3553/13.05.2021 г.
 2. На Рая Горанова Гънчева - VII клас, Зефира Христова Стоянова – VII клас, Баян Антонов Елин – IV клас - номинация от Педагогическия съвет при Второ основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора - Вх. № 10-02-3594/14.05.2021 г.

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали