Предложения за присъждане на наградата "Млада Загора"за 2021 г.

Размер на шрифта: A A A

Списък на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Млада Загора“ за 2021 г. в изпълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018г., изм. с Решение № 257 от 30.03.2020 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

 • ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

 1. Яна Димитрова Бабриковадокторант и начален учител по английски език в НУ „Димитър Благоев“. Номинирана от Педагогическия факултет на Тракийски университет - Вх. № 10-02-3313/29.04.2021 г.
 2. Калоян Юлиянов Цветков – ученик в XIIА клас на ППМГ „Гео Милев“.  Номиниран от педагогическия съвет и училищното настоятелство при ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора - Вх. № 10-02-3409/07.05.2021 г.
 3. Мирослав Динков Минчев - ученик в XА клас на ППМГ „Гео Милев“.  Номиниран от педагогическия съвет и училищното настоятелство при ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора - Вх. № 10-02-3409/07.05.2021 г.
 4. Тодор Димитров Митев - ученик в XIГ клас на ППМГ „Гео Милев“.  Номиниран от педагогическия съвет и училищното настоятелство при ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора - Вх. № 10-02-3409/07.05.2021 г.
 5. Теодор Красимиров Николаев – ученик в IV клас на ОУ „Кирил Христов“. Номиниран от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора - Вх. № 10-05-36/12.05.2021 г.
 6. Дария Христова Хаджиева - ученичка в IV клас на ОУ „Кирил Христов“. Номиниран от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора - Вх. № 10-05-36/12.05.2021 г.
 7. Христо Христов Неделчев – ученик от VI клас на ОУ „Кирил Христов“. Номиниран от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора - Вх. № 10-05-36/12.05.2021 г.
 8. Павлина Лъчезарова Антонова - ученичка от VI клас на ОУ „Кирил Христов“. Номинирана от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора - Вх. № 10-05-36/12.05.2021 г.
 9. Иван Диянов Канев - ученик от VIII клас на ПГКНМА. Номиниран от Педагогическия съвет при ПГКНМА - Вх. № 10-02-3591/14.05.2021 г.
 10. Павел Великов Казаков – ученик от IV клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 11. Гергана Живкова Желева - ученичка от X клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 12. Миглена Митева Трайкова - ученичка от XII клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 13. Виктория Димитрова Димитрова - ученичка от XII клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 14. Таня Николаева Ковачева - ученичка от IX клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 15. Александрина Петрова Петрова - ученичка от XII клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 16. Александър Росенов Минчев - ученик от VII клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 17. Рая Николаева Добрева - ученичка от VII клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 18. Александра Евгениева Генчева - ученичка от XI клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 19. Господинка Христова Христова - ученичка от XI клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 20. Милена Маринова Маринова - ученичка от XI клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.
 21. Анелия Нейчева Нейчева - ученичка от XI клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.

 

 1. Станимир Живков Тодоров - VIII клас в ППМГ „Гео Милев“
 2. Денислав Николаев Николов - X клас в ППМГ „Гео Милев“
 3. Милен Валентинов Вълев - XI клас в ППМГ „Гео Милев“
 4. Калоян Петков Петков - XI клас в ППМГ „Гео Милев“
 5. Емил Ивайлов Андреев - X клас в ППМГ „Гео Милев“
 6. Емануил Калоянов Калчев - VI клас в ППМГ „Гео Милев“
 7. Никол Цветозарова Калчева - VI клас в ППМГ „Гео Милев“
 8. Давид Иванов Колев - VI клас в ППМГ „Гео Милев“
 9. Александра Костова Иванова - VI клас в ППМГ „Гео Милев“
 10. Богдан Иванов Донев - IX клас в ППМГ „Гео Милев“
 11. Кристиан Венцеславов Христакиев - IX клас в ППМГ „Гео Милев“
 12. Калина Пламенова Николова - VII клас в ППМГ „Гео Милев“
 13. Даниел Пламенов Пеев - XI клас в ППМГ „Гео Милев“
 14. Николай Лъчезаров Радулов - VIII клас в ППМГ „Гео Милев“
 15. Кристиян Иванов Иванов - X клас в ППМГ „Гео Милев“

Вх. № 10-02-3409/07.05.2021 г.

 

 • ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

 1. На студентите доброволци в КОВИД отделения 2020-2021 г. Номинация от Деканското ръководство на Медицински факултет и Ректорското ръководство на Тракийски университет - Вх. № 10-02-3601/14.05.2021 г.
 2. На Рая Горанова Гънчева - VII клас, Зефира Христова Стоянова – VII клас, Баян Антонов Елин – IV клас. Номинация от Педагогическия съвет при Второ основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора - Вх. № 10-02-3594/14.05.2021 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“

       •    ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

 1. Горън Троянов Гочев – ученик в IV клас на ОУ „Кирил Христов“. Номиниран от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора - Вх. № 10-05-36/12.05.2021 г.
 2. Виктор Стоев - ученик в IV клас на СУ „Васил Левски“, възпитаник на Музикална школа при НЧ „Родина“. Номиниран от Инициативен комитет - Вх. № 10-02-3552/13.05.2021 г.
 3. Анелия Нейчева Нейчева - ученичка от XI клас в СУ „Максим Горки“. Номинация от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“ - Вх. № 10-02-3608/14.05.2021 г.

 

 • ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

 1. На Вокална студия „Усмивки“  с ръководители Жанина Янкулова и Елена Малитакова. Номинация от Инициативен комитет - Вх. № 10-02-3553/13.05.2021 г.
 2. На Рая Горанова Гънчева - VII клас, Зефира Христова Стоянова – VII клас, Баян Антонов Елин – IV клас - номинация от Педагогическия съвет при Второ основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора - Вх. № 10-02-3594/14.05.2021 г.

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали