Предложения за присъждане на наградата "Млада Загора" за 2023 г.

Размер на шрифта: A A A

Списък на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Млада Загора“ за 2023 г. в изпълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018г., изм. с Решение № 257 от 30.03.2020 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

 

 • ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

 

 1. Симона Стоянова Стоянова – ученичка в IV клас от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номинирана от Господин Вълев Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-3573/26.04.2023 г.

 

 1. Никола Антонов Атанасов – ученик в IV клас от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номиниран от Господин Вълев Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-3573/26.04.2023 г.

 

 1. Матеа Тихомирова Косева – ученичка в IV клас от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номинирана от Господин Вълев Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-3573/26.04.2023 г.

 

 1. Виктор Стойчев Донев – ученик в VII в клас от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номиниран от Господин Вълев Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-3573/26.04.2023 г.

 

 1. Иван Радомиров Танев – ученик в VII в клас от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номиниран от Господин Вълев Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-3573/26.04.2023 г.

 

 1. Преслав Ганев Ганев – ученик в Va клас от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номиниран от Господин Вълев Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-3573/26.04.2023 г.

 

 1. Радослав Светославов Балкански – член на „Академия по математика“ при ЦПЛР – Стара Загора, ученик в IX клас на ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора. Номиниран от Искра Иванова – директор на Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора и Любомир Любенов – учител по математика в „Академия по математика“ към ЦПЛР - Стара Загора - Вх. № 10-02-3933/05.05.2023 г.

 

 1. Мирослав Динков Минчев – ученик в XII а клас на ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия съвет и училищно настоятелство при ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-4024/10.05.2023 г.

 

 1. Борис Пламенов Василев – ученик в IX г клас на СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Номиниран от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-4031/11.05.2023 г.

 

 1. Преслава-Божидара Димова Делчева – ученичка в IX г клас на СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Номинирана от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-4031/11.05.2023 г.

 

 1. Боряна Динкова Пенева – ученичка в IX г клас на СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Номинирана от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-4031/11.05.2023 г.

 

 1. Александра Калоянова Русинова – ученичка в VI б клас на СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Номинирана от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-4031/11.05.2023 г.

 

 1. Таня Николаева Ковачева – ученичка в XI г клас на СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Номинирана от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-4031/11.05.2023 г.

 

 1. Гергана Живкова Желева – ученичка в XII г клас на СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Номинирана от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-4031/11.05.2023 г.

 

 1. Селен Алиджан Али – ученичка в XII е клас на ГПЧЕ „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора. Номинирана от Теодора Николова – директор на ГПЧЕ „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-4048/11.05.2023 г.

 

 1. Павел Ладислав Хероут  – ученик в III клас на Второ основно училище  „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора. Номиниран от Педагогическия съвет при Второ основно училище  „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-4050/11.05.2023 г.

 

 1. Елизабета Казале – ученичка в VII клас на Второ основно училище  „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора. Номинирана от Педагогическия съвет при Второ основно училище  „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-4050/11.05.2023 г.

 

 1. Станислав Милчев Милчев – ученик в VII клас на Второ основно училище  „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора. Номиниран от Педагогическия съвет при Второ основно училище  „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-4050/11.05.2023 г.

 

 1. Деница Димитрова Димитрова - ученичка в IX в клас на ТГ  „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора. Номинирана от ТГ „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора и Искра Иванова – директор на Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора. - Вх. № 10-02-4069/12.05.2023 г.

 

 1. Иван Диянов Канев – ученик в X б клас на ПГКНМА  „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора. Номиниран от Камелия Крумова – директор на ПГКНМА  „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-4070/12.05.2023 г.

 

 1. Даниел Генчев Делчев – ученик в IX б клас на ПГКНМА  „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора. Номиниран от Камелия Крумова – директор на ПГКНМА  „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-4070/12.05.2023 г.

 

 

 • ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

 

 1. Александра Калоянова Русинова – ученичка в VI б клас, Дейвид Илиянов Петров - ученик в IX а клас, Моника Антонова Тонева - ученичка в IX б клас, Боряна Динкова Пенева – ученичка в IX б клас, Камелия Иванова Бинева - ученичка в IX б клас на СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Номинирани от Мариана Пенчева – директор на СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-4031/11.05.2023 г.

 

 1. Екип от 51 ученици от VII клас на Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора. Номинирани от Педагогическия съвет при Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-4050/11.05.2023 г.

 

 1. КЛУБ „ДЕБАТИ“ към Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора с ръководител Станка Стойчева - номиниран от Искра Иванова – директор на Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора. - Вх. № 10-02-4079/12.05.2023 г.

 

 1. ПГКНМА  „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора. Номиниранa от Камелия Крумова – директор на ПГКНМА  „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора. - Вх. № 10-02-4070/12.05.2023 г.

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“

       •    ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

 

 1. Симона Антонова Динчева – ученичка от 11 клас, СУ „Железник“, изпълнител в Школата за поп музика при НЧ „Георги Бакалов 1933“ – гр. Стара Загора.

Номинация за певческия и́ талант, множество награди от национални и международни конкурси.

 • подкрепа за предложение – вх. № 10-02-3891/04.05.2023

                       

 1. Зара Узунова, ученичка от 11 клас , специалност „Поп и джаз пеене“ в НУМСИ „Христина Морфова“ – гр. Стара Загора.

Номинация за призови места в национални и международни конкурси, безспорен музикален талант, активен участник в ученическия и обществен живот.

 • подкрепа за предложение – вх.№ 10 – 02 - 4011 /10.05.2023

 

 1. Мадлен Колева Колева, ученичка от 10 в, СУ Максим Горки“ – Стара Загора.

        Номинация  за първо място в национален конкурс “Умен град“ в Европейска нощ на учените организирана от Тракийски университет.

 •  подкрепа за предложение – вх.№10-02-4031/11.05.2023 г.

     

     4. Лъчезар Тихомиров Трифонов – на 13 години от гр. Стара Загора, гайдар в Гайдарския състав на НЧ „Настроение 2017“ – гр. Стара Загора.

   Номинация за първо място и златен медал на XII Национален събор на народното творчество в гр. Копривщица, златен медал от Национален тракийски събор „Богородична стъпка“ и още множество награди и отличия от национални фолклорни фестивали и конкурси.  

 • подкрепа за предложение – вх.№10- 05-33/15.05.23

 

 • ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

    1. За Клуб „Млад журналист“, с ръководител Розалина Карамалкова към Център за подкрепа за личностно развитие град Стара Загора във връзка с десет години от създаването на           клуба.

    Номинация за активно присъствие в младежкия живот на Стара Загора чрез издаването на електронен вестник „Свободна зона“, инициирането на Национален конкурс за ученическа журналистика     „Гео Милев“, участие в ежегодни национални конкурси и множество завоювани призове.

 • подкрепа на предложение    Вх. № 10 – 02 -3935/5.05.2023

 

2. За вокална студия „Траяна глас“ с ръководител Лиляна Дойчева към Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора във връзка с 18 години от създаването и́.

Номинация за изключително присъствие в културния живот на Стара Загора, множество награди от редица национални и международни фестивали и конкурси.

 • подкрепа за предложение вх.№ 10-02- 3934/05.05.2023

 

 3. Стефани Георгиева Тодорова - 9 в, Мариана Цветомирова Загорска – 10 в, Ива Иванова Иванова  - 10 в на СУ „Максим Горки „ – гр. Стара  Загора

       Номинация за първо място на национален  конкурс за песен на китайски език “Мелодии с аромат на роза“ на Институт „Конфуций“ -  гр. София

 • подкрепа за предложение – вх.№10-02-4031/11.05.2023 г.

 

4. За младите таланти на НЧ „Родина -1860“ във вокалното, музикалното и танцово изкуство, театъра и литературата.

Номинация за безпрецедентен брой награди за 2022 г. и до момента – 107 бр., за приобщаване на младите хора към непреходните ценности на различните изкуства, за активно присъствие в културния живот на града и издигане престижа на Стара Загора на национално и международни ниво.

 • подкрепа за предложение вх. № 10.02- 4056/11.05.2023

 

5. Юношески танцов състав „Настроение“ при НЧ „Настроение 2017“ – гр. Стара Загора.

 Номинация за активното им участие в фестивали, събори и мероприятия в страната и чужбина, с които носят слава и гордост на Стара Загора, множество награди и отличия от национални и международни фолклорни форуми.

 • подкрепа за предложение вх.№ 10-05- 32/15.05.2023 г.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали