Постъпили предложения за награда "Млада Загора" 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

На основание на Наредбата   за наградите и отличията на Община Стара Загора,   постъпиха следните мотивирани предложения за присъждане на Награда „Млада Загора“ за постигнати високи художественотворчески постижения в духовния живот и в сферата на образованието и науката в Община Стара Загора:

 

В сферата на „Култура и изкуство“ за присъждане на колективна награда „Млада Загора“ е постъпило едно предложение:

  1. Театрална трупа при СУ „М. Горки“, гр. Стара Загора, номинирана от педагогическия съвет на СУ “Максим Горки“ - завоювала втора награда на Национален конкурс за театър на испански език, в категория „А“ през учебната 2019/2020 г.  Старозагорските ученици печелят наградата с две интерлюдии на Мигел де Сервантес – „Амбулантен театър на чудесата“ и „Пещерата на Саламанка“.

 

В сферата на „Култура и изкуство“ за присъждане на индивидуална награда „Млада Загора“ няма постъпили предложения.

 

В сферата на „Наука и образование“ за присъждане на колективната награда „Млада Загора“ няма постъпили предложения.

 

В сферата на „Наука и образование“ за присъждане на индивидуалната награда „Млада Загора“ са постъпили следните предложения:

  1. Калоян Юлиянов Цветков, ученик от XI клас на ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора -  I-во място в присъствен кръг на състезанието VIVA Математика с компютър, 5 октомври 2019 година; I-во място в дистанционен кръг на състезанието VIVA Математика с компютър, 8 декември 2019 година; II-ро място в дистанционен кръг на състезанието VIVA Математика с компютър, 25 април 2020 година.
  2. Анелия Нейчева Нейчева, ученичка от X в клас на СУ „Максим Горки“, град Стара Загора - Трето място в Национален конкурс за творческо писане на английски език през учебната 2019/2020 г., организиран от Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ с подкрепата на МОН. Активно участва в дейности, организирани от Класна стая „Конфуций“ към СУ „Максим Горки“. Получила трето място в състезанието „Мелодии с аромат на роза“, организирано от Институт „Конфуций“ София.
  3. Джоанна Енсев Енсев, ученичка от XII б клас на СУ „Максим Горки“, град Стара Загора – Първо място в Четвърто национално състезание за философско есе на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ от Националния календар на Министерството на образованието и науката за извънкласни дейности.
  4. Виктория Георгиева Димитрова, ученичка от XI в клас на СУ „Максим Горки“, град Стара Загора - Първо място в Четвърто национално състезание за философско есе на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Определена е да представя училището и града на Международната педагогическа конференция в Санкт Петербург
  5. Йоан Николаев Михайлов, ученик от 4 клас на СУ „Максим Горки“-   Диамантен медал на финалите на световното математическо състезание World Mathematics Invitational, проведено във Фукуока – Япония на 16.07.2019 г. Състезанието се провежда за ученици от подготвителен клас до 12 клас и в него са се включили 1900 ученици от 25 държави. Златен медал от Тайландската олимпиада по математика, проведена през 2019 г.

 

Педагогическият съвет на ППМГ „Гео Милев“ предлага за присъждане на грамоти 12 участници в националните олимпиади и състезания за учебната 2019/2020г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали