Предложение за замяна на имот - кв. 632, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост обявява за постъпило предложение за замяна на:
 • 18 кв. м, собственост на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, представляващи:

  - ПИ с проектен идент. 68850.527.1040 по КККР на гр. Стара Загора с площ 10 кв. м (част от УПИ ХІ6133 в кв. 632 – Железник-разширение по ПУП на гр. Стара Загора)

  - ПИ с проектен идент. 68850.527.1041 по КККР на гр. Стара Загора с площ 5 кв. м (част от УПИ ХІІ6134 в кв. 632 – Железник-разширение по ПУП на гр. Стара Загора)

  - ПИ с проектен идент. 68850.527.1045 по КККР на гр. Стара Загора с площ 3 кв. м (част от УПИ ХІІ6134 в кв. 632 – Железник-разширение по ПУП на гр. Стара Загора)

  с
 • 2 кв. м, собственост на Тошо Иванов Колев, представляващи:

  - ПИ с проектен идент. 68850.527.1044 по КККР на гр. Стара Загора с площ 2 кв. м (част от ПИ № 6134 в кв. 632 – Железник-разширение по ПУП на гр. Стара Загора с площ 2 кв. м, попадащи в уличната регулация на улица с о.т. 4441а – 4441б).
За допълнителна информация: тел. 042 / 614 681

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали