Предложение за замяна на имот 70 кв.м. от УПИ, кв. 9 по ПУП на с. Ново село

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

 

В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4
от Закона за общинската собственост

 

ОБЯВЯВА:

 

ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА:

 

70/992 кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х165 в кв. 9 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА със

90 кв. м от ПИ № 165 в кв. 9 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора, собственост на Радостин Атанасов Василев и Теодора Стоянова Гочева, попадащи в уличната регулация на улица с о.т. 13в – 13г.

За допълнителна информация: тел. 042 / 614 681

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали