Предложение за замяна на имот - 660 кв. м. от УПИ II4350а, кв. 326 - Казански

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост обявява за постъпило предложение за замяна на:

71/660 кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ4350а в кв. 326 - Казански по ПУП на гр. Стара Загора, собственост на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА.

Обща площ на УПИ ІІ4350а - 660 кв. м със

9/35115 кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІЖС и ПГ в кв. 326 - Казански по ПУП на гр. Стара Загора, собственост на „Янаки и син“ ЕООД. Обща площ на УПИ ІЖС и ПГ - 35115 кв. м

За допълнителна информация: тел. 042 / 614 681

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали