Предложение за замяна на имот - 52 кв.м. от УПИ ІХ375, кв.36, село Змейово

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост обявява за постъпило предложение за замяна на:

• 52/755 кв. м ид. ч. от УПИ ІХ375 в кв. 36 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА. 
Обща площ на УПИ ІХ375 – 755 кв. м със
• 32 кв. м от поземлен имот № 375 в кв. 36 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора, собственост на Митьо Иванов Бегликчиев, попадащ в уличната регулация на улица с о. т. 32-52.

За допълнителна информация: тел. (042) 614 681.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали