Предложение за замяна на имот 5 кв.м. собственост на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4
от Закона за общинската собственост
ОБЯВЯВА:
ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА:

- 5 кв. м - собственост на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, представляващи проектен имот с идентификатор 68850.504.6624 по КККР на гр. Стара Загора с площ 5 кв. м (част от УПИ ХІІ5507 в кв. 291 по ПУП на гр. Стара Загора)

със

- 2 кв. м - собственост на Денка Желязкова Балева, Недялко Динев Желязков, Стойка Христова Желязкова и Галина Стефанова Диманова, представляващи ПИ с проектен идент. 68850.504.6625 по КККР на гр. Стара Загора с площ 2 кв. м (част от ПИ № 5507 в кв. 291 по ПУП на гр. Стара Загора, попадащи в уличната регулация на улица с о.т. 249 – 152).

 

За допълнителна информация: тел. 042 / 614 681

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали