Предложение за замяна на имот 153 кв. м. от УПИ II водно стопанство, кв. 11 по ПУП на с. Християново

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

 

В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4
от Закона за общинската собственост

 

ОБЯВЯВА:

 

ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА

 

153/5375 кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІводно стопанство в кв. 11 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

с

92 кв. м от ПИ № 247 в кв. 11 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора, собственост на „ДИ КАР 2010“ ЕООД (85 кв. м попадащи в алея и 7 кв. м – в УПИ Ідетска площадка и озеленяване)

 

За допълнителна информация: тел. 042 / 614 681

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали