Постъпили предложения за присъждане на плакет "Анастасия Тошева" и плакет "Млад учител" за високи постижения в областта на науката и образованието

Размер на шрифта: A A A

На основание на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, постъпиха следните мотивирани предложения за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ и плакет „Млад учител“ за високи постижения в областта на науката и образованието в Община Стара Загора:

 

За присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ са постъпили предложения в следния ред:

  1. Росица Неделчева Джиновска, старши учител по Български език и литература в Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“, град Стара Загора; Вх. № 10-02-7507/04.10.2022 г.

 

  1. Мая Нейчева, директор на Детска градина № 23 „Кипарис“, град Стара Загора; Вх. № 10-02-7570/06.10.2022 г.

 

  1. Здравко Личев, старши учител, преподавател по Немски език в Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“, град Стара Загора; Вх. № 10-02-7644/10.10.2022 г.

 

  1. Мария Христова Табанова, старши учител по професионална подготовка в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, град Стара Загора; Вх. № 10-02-7658/10.10.2022 г.

 

  1. Патриция Стоянова Ахчиева, старши учител в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, град Стара Загора; Вх. № 10-02-7658/10.10.2022 г.

 

  1. Колектив на Средно училище „Максим Горки“, град Стара Загора ; Вх. № 10-05-53/10.10.2022 г.

 

За присъждане на плакет „Млад учител“ не са постъпили предложения.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали