Постъпили предложения за присъждане на плакет "Анастасия Тошева" и плакет "Млад учител" за високи постижения в областта на науката и образованието

Размер на шрифта: A A A

На основание на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора,  постъпиха следните мотивирани предложения за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ и плакет „Млад учител“ за високи постижения в областта на науката и образованието в Община Стара Загора:

За присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ са постъпили предложения в следния ред:

  1. Красимир Петров Къшев, преподавател в НУМСИ „Христина Морфова“;
  2. Проф. д-р Петър Динев Петров, д.н., преподавател в Педагогически факултет при Тракийски университет;
  3. Павлин Златков Пеев, старши учител по информатика и информационни технологии в ППМГ „Гео Милев“;
  4. Екип от учители – Динка Тодорова, Живка Недялкова, Ивелина Глинджурска и Радостина Кръстева, преподаватели по информатика и ИТ в ГПЧЕ „Ромен Ролан“.

За присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили предложения в следния ред:

  1.  Евгени Черепов, учител по Български език и литература в ГПЧЕ „Ромен Ролан“;
  2. Д-р Дамян Дончев Димитров, учител по професионална подготовка в НПГВМ „Иван Павлов“;
  3. Асен Йорданов Анастасов, учител по професионална подготовка в НПГВМ „Иван Павлов“.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали