Постъпили предложения за присъждане на наградата "Стара Загора" за 2023 г.

Размер на шрифта: A A A

Списък на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2023 г. в изпълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018г., изм. с Решение № 257 от 30.03.2020 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

 

 • ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:
 1. Мима Михайлова Тапанкова – старши учител в начален етап на основното образование във Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора. Номинирана от педагогическия съвет при  Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора.

Вх. № 10-02-2986/05.04.2023 г.

 1. Донка Бончева Ганева – старши учител по химия и опазване на околната среда в Шесто ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора. Номинирана от педагогическия колектив и ръководството на Шесто ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора.

Вх. № 10-02-3071/07.04.2023 г.

 1. Татяна Минкова Николова – начален учител в СУ „Васил Левски“, гр. Стара Загора. Номинирана от педагогическия колектив при СУ „Васил Левски“, гр. Стара Загора

Вх. № 10-02-3094/07.04.2023 г.

 1. Георги Павлов Димитровпедагогически съветник в ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номиниран от Господин Вълев Балъкчиев - директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора

Вх. № 10-02-3180/11.04.2023 г.

 1. Снежана Георгиева Богевастарши учител по история и цивилизация в СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Номинирана от Мариана Пенчева – директор на  СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора.

Вх. № 10-02-3183/11.04.2023 г.

 1. Маргарита Стефанова Иванова- учител в прогимназиален етап в ОУ „Георги Райчев“, гр. Стара Загора. Номинирана от  педагогическия съвет при ОУ „Георги Райчев“, гр. Стара Загора

Вх. № 10-02-3303/13.04.2023 г.

 

 • ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:
 1. Педагогически колектив на НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия съвет, обществения съвет на НУ „Димитър Благоев“  и  НЧ „Св. Климент Охридски 1858“ , гр. Стара Загора.

Вх. № 10-02-3181/11.04.2023 г.

Вх. № 10-02-3224/12.04.2023 г.

Вх. № 10-02-3315/13.04.2023 г.

 1. Екип на проекта „Ние сме музиканти“ на Държавна опера – Стара Загора, насочен към деца със специални образователни потребности. Номиниран от Огнян Драганов – директор на Държавна опера Стара Загора.

Вх. № 10-02-3213/12.04.2023 г.

 1.  Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“, гр. Стара Загора. Номиниран от Обществения съвет на ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора.

Вх. № 10-02-3228/12.04.2023 г.

 1. Педагогически колектив на Пето ОУ „Митьо Станев“, гр. Стара Загора. Номиниран от Обществения съвет на Пето ОУ „Митьо Станев“, гр. Стара Загора.

 Вх. № 10-02-3230/12.04.2023 г.

 1. Тракийски университет, гр. Стара Загора – Номиниран от проф. д-р Добри Ярков – ректор на Тракийски университет, гр. Стара Загора

Вх. № 10-02-3309/13.04.2023 г.

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“

       •    ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

       1. Димитър Никленов, български писател и драматург, вдъхновен и неуморен творец, автор на десетки книги за деца, сценарии за телевизионни филми

Номинация за новаторството, инициативността и общественополезната работа с младите хора, за смисленото и активно присъствие в културния и обществен живот на Стара Загора, за спечелването на многобройни награди от национални и международни литературни конкурси.

                       - подкрепа на предложение - Вх. № 10-05-20 /11.04.23

 - подкрепа на предложение - Вх. № 10-02-2679/28.03.23

 - подкрепа на предложение - Вх. № 10-05-15/22.03.23

 

     2. Петър Калчев, директор на РИМ – Стара Загора      Номинацията е за значимите открития, осъществени под неговото научно ръководство по време на археологическите проучвания на източния некропол на Августа Траяна, превръщайки ги в изключителен археологичен обект за България.

                      - подкрепа на предложение - Вх. № 10-02-3030/06.04.23

                      - подкрепа на предложение - Вх. № 10-05-22/13.04.23

 

   3. Христо Христов, журналист, посмъртно. Номинация за значими професионални постижения и незаличима следа в старозагорската журналистика, популяризиране на постиженията на старозагорските културни институти  и дейността на най- видните старозагорски творци в национален мащаб, принос в съхранението  на уникалното културно - историческото наследство  на Стара Загора.

                      - подкрепа на предложение - Вх. № 10-02-3268/13.04.23

 

    4. Русалина Мочукова – оперна певица от Държавна опера – Стара Загора, логопед-терапевт. Номинация за иновативeн музикален проект с дългосрочен характер „Ние сме музиканти“, с огромна социална значимост, насочен към деца със специални образователни потребности.

  - подкрепа на предложение   Вх. № 10-02-2797/30.03.2023 г.

 

   5. Радост Младенова – Арабаджиева – музикален педагог и хореограф, ръководител на  Детско – юношеска школа за сценични изкуства „Алегра“. Номинация за режисура, хореография и сценична адаптация на детския мюзикъл с благотворителна цел „Училище за магьосничества“, в който се преплитат театрално, балетно, музикално и визуално творчество по изразителен начин.

 - подкрепа на предложение   Вх. № 10-02-3326/18.04.23

 

 • ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

      1. За творческия състав на спектакъла „Фауст“ от Шарл Гуно на Държавна опера - Стара Загора. Номинация за великолепната интерпретация, оригинално постановъчно решение с майсторски преплетени съвременни елементи на въздействие, внушителен творчески и постановъчен екип.

            - подкрепа на предложение    Вх. № 10-02-3214/12.04.2023 г.

 

         2. Народно читалище „Родина – 1860“  Номинация за цялостно присъствие в обществения и културен живот на Стара Загора,  като притегателен център за знание  и творчество не само за младите старозагорци, а и за цялата общност, за многобройните награди, признания и отличия, както и за дългогодишния отговорен и всеотдаен труд към обществото.

         - подкрепа на предложение   Вх. № 10-05-21/11.04.2023 г.

 

       3. Драматичен театър „Гео Милев“- За значимо присъствие в културния живот на Стара Загора и престижни номинации и награди  за национални театрални отличия през настоящия творческия сезон

       - подкрепа на предложение   Вх. № 10-02-3306/13.04.2023 г.

 

         4. Детско - юношеска школа за сценични изкуства "Аллегра" - За спектакъла с благотворителна цел „Училище за магьосничества“. Спектакълът се откроява с оригинален ансамбъл, динамика и впечатляващи актьорски изпълнения с висока вокална и танцова техника, изигран от деца за деца, Симбиоза между балетно , музикално и визуално творчество, която одухотворява и развива детските таланти.

           - подкрепа на предложение   Вх. № 10-02-3327/18.04.2023 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали