Покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора през 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг Община Стара Загора организира публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за устойчиви градове“ при следните параметри:

I. Предназначение на дълга – за изпълнение на инвестиционни проекти както следва:

  1. „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руския  пазар“ и разширение на ул.“Кап. Петко войвода“
  2. „Реконструкция на Зоопарка в Стара Загора“

II. Максимален размер на дълга – 10 200 000 (десет милиона и двеста хиляди) лева в т. ч.:

  1. „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руския  пазар“ и разширение на ул.“Кап. Петко войвода“ – 6 000 000 (шест милиона) лева
  2. „Реконструкция на Зоопарка в Стара Загора“ - 4 200 000 (четири милиона и двеста хиляди) лева

III. Валута на дълга – български лева;

IV. Вид на дълга – дългосрочен дълг за изпълнение на инвестиционни проекти;

V. Срок за погасяване – до 120 месеца;

VI. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

VII. Максимален годишен лихвен процент –  плаващ лихвен процент, формиран от сбора

 РЛП+ до 1 % на годишна база;

VIII. Такса за управление на кредит – до 0,5% годишно;

IX. Такса за предсрочно погасяване 

  • при предсрочно погасяване до месец декември 2023 година със собствени средства - до  1.5 % върху остатъчния размер на кредита;
  • при предсрочно погасяване до месец декември 2023 година със средства различни от собствените – до 5 % върху остатъчния размер на кредита;

X. Такса ангажимент – до 0,5% годишно;

XI. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – без други такси и комисиони;     

XII. Начин на обезпечение на кредита - учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на Община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на общината, по чл. 45 от Закона за публичните финанси.

Кметът на Община Стара Загора кани всички жители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата старозагорска общественост да участват в публичното обсъждане на намерението на общината за поемане на дългосрочен дълг.

Публичното обсъждане ще се проведе на 25.03.2019 г. от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора.

Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството на Община Стара Загора и на електронен адрес  [email protected].

 

Публично обсъждане на поемане на дългосрочен общински дълг

Присъствен списък от публично обсъждане


1. Обяснителна записка Руски пазар - част пътна

2. Архитектурна записка Руски пазар

3. Зоопарк - Архитектурна записка

4. Протокол публично обсъждане 25.03.2019 г.

5. Въпроси и отговори публично обсъждане 25.03.2019 г.

6. Проект за Руски пазар - ел. поща

Горещ телефон
за сигнали