Покана за обществено обсъждане на предложението за промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Стара Загора кани всички граждани , общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, граждански сдружения, медии и всички заинтересовани лица на среща за обществено обсъждане на предложението за промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг по договор за револвиращ банков кредит, сключен с „Райфайзенбанк (България)" ЕАД /решение № 1513 от 26.04.2018г. на Общински съвет Стара Загора/, а именно:

Промяна на предназначението на вече договорения кредит с цел включване в обхвата му за мостово финансиране на всички инвестиционни проекти реализирани със средства от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж„ и Оперативна програма „Околна среда".

Публичното обсъждане ще се проведе на 18.11.2019 год. от 17.30 часа в Зала „Славейков" на Общинска администрация Стара Загора.

Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството на Община Стара Загора и на електронен адрес [email protected].

 

Покана

Обществено обсъждане за разширяване обхвата на поет дългосрочен общински дълг от община Стара Загора


1. Проект „Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014-2020
2. Проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционната градина“ в град Стара Загора“
3. Проект „Обновяване и реконструкция на Летен Театър в парк "Митрополит Мeтодий Кусев", гр. Стара Загора“
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали