Покана за обществено обсъждане на предложението за промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Стара Загора кани всички граждани , общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, граждански сдружения, медии и всички заинтересовани лица на среща за обществено обсъждане на предложението за промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг по договор за револвиращ банков кредит, сключен с „Райфайзенбанк (България)" ЕАД /решение № 1513 от 26.04.2018г. на Общински съвет Стара Загора/, а именно:

Промяна на предназначението на вече договорения кредит с цел включване в обхвата му за мостово финансиране на всички инвестиционни проекти реализирани със средства от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж„ и Оперативна програма „Околна среда".

Публичното обсъждане ще се проведе на 18.11.2019 год. от 17.30 часа в Зала „Славейков" на Общинска администрация Стара Загора.

Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството на Община Стара Загора и на електронен адрес [email protected].

 

Покана

Обществено обсъждане за разширяване обхвата на поет дългосрочен общински дълг от община Стара Загора


1. Проект „Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014-2020
2. Проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционната градина“ в град Стара Загора“
3. Проект „Обновяване и реконструкция на Летен Театър в парк "Митрополит Мeтодий Кусев", гр. Стара Загора“

Горещ телефон
за сигнали