План за интегрирано развитие на Община Стара Загора за периода 2021 - 2027 година

Размер на шрифта: A A A

Становище на РИОСВ

План за интегрирано развитие на Община Стара Загора

Приложение 1 - Програма за реализация

Приложение 1 а - Индикативен списък

Приложение 2 - Индикативна финансова таблица

Приложение 3 - Матрица на индикатора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали