Заповед № 19-13-62 от 01.06.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–62 от 01.06.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Могила, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 910 / 20.04.1989 г. на…

Заповед № 19-13-61 от 01.06.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-61 / 01.06.2020г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 3077/26.11.1992 г. на Кмета на Община Стара Загора,…

Заповед № 19-13-60 от 01.06.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–60 от 01.06.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Богомилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-319 / 27.11.2019 г. на…

Заповед № 19-13-59 от 01.06.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–59 от 01.06.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 68850.47.44, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, като същият се разделя и се обособяват…

Заповед № 19-13-58 от 26.05.2020 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 и чл.135, ал.3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, заявление вх. № 19-06-106 от 21.04.2020 г., с решение по т. 1.11 от протокол № 13 от 23.04.2020 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЗАРА…

Заповед № 19-13-57 от 20.05.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–57 от 20.05.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Самуилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2397 / 22.04.1991 г. на…

Горещ телефон
за сигнали