Обявления


Заповед № 19-13-8 от 13.01.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–8 от 13.01.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-5 от 11.01.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–5 от 11.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за…

Заповед № 19-13-6 от 11.01.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–6 от 11.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 12.01.2016

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 04.01.2016

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за…

Заповед № 19-13-2 от 04.01.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–2 от 04.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-1 от 04.01.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–1 от 04.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект План за регулация за поземлен…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали