Обявления


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 04.12.2015

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Уведомление за принудително отчуждаване на поземлени имоти № 68850.513.7089 и 68850.513.7091

ОБЯВЛЕНИЕ За предстоящо отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост за общински нужди за изграждане на обект „Отчуждаване за улица с осови точки 234а-234б в кв. 217, съгласно по проект…

Заповед № 19-13-166 от 10.11.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–166 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за…

Заповед № 19-13-165 от 09.11.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-165/ 09.11.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-164 от 09.11.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–164 от 09.11.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-163 от 06.11.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–163 от 06.11.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-161 от 04.11.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-161/ 04.11.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-160 от 03.11.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-160/ 03.11.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали