Обявления


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 02.08.2016 /„СТАР ИНВЕСТ БГ“ ЕООД/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 02.08.2016 /„ФАРМХИЛС“ ЕООД/

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС…

Обява за обществен достъп до документи за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал "Пласментно-снабдителна база Ст. Загора" с. Еленино

  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРАна основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),ОБЯВЯВА:Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 за издаване…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали