Обявления


Заповед № 19-13-174 от 07.12.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-174/ 07.12.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-176 от 07.12.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-176/ 07.12.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-175 от 07.12.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–175 от 07.12.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-177 от 07.12.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–177 от 07.12.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 04.12.2015

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Уведомление за принудително отчуждаване на поземлени имоти № 68850.513.7089 и 68850.513.7091

ОБЯВЛЕНИЕ За предстоящо отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост за общински нужди за изграждане на обект „Отчуждаване за улица с осови точки 234а-234б в кв. 217, съгласно по проект…

Заповед № 19-13-166 от 10.11.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–166 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали