Обявления


Заповед № 19-13-249 от 29.09.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-249/ 29.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП- План…

Предложение за замяна на имот 153 кв. м. от УПИ II водно стопанство, кв. 11 по ПУП на с. Християново

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА   В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост   ОБЯВЯВА:   ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА   • 153/5375…

Заповед № 19-13-248 от 27.09.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–248 от 27.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План…

Заповед № 19-13-247 от 27.09.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-247 от 27.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект на План за регулация…

Заповед № 19-13-246 от 27.09.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-246/ 27.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-245 от 27.09.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-245/ 27.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-243 от 26.09.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-243/ 26.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали