Обявления


Заповед № 19-13-277 от 13.11.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-277/ 13.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за…

Заповед № 19-13-273 от 06.11.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-273/ 06.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за…

Заповед № 19-13-271 от 01.11.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-271/ 01.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-270 от 01.11.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–270 от 01.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План…

Заповед № 19-13-269 от 01.11.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-269/ 01.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-266 от 25.10.2017 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-266/25.10.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали