Обявления


Заповед № 19-13-73 от 14.06.2018 - план за регулация

       На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–73 от 14.06.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Люляк, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 25 - 1409/08.08.2012…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 14.06.2018 /Министерство на регионалното развитие и благоустройството/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Стара Загора“   Възложител: Министерство на регионалното…

Заповед № 19-13-72 от 11.06.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-72/ 11.06.2018г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-104/03.05.2017г. в частта му за УПИ III5736 и Заповед № 147/ 31.01.2006г.…

Обявление за обсъждане на предоставения от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД проект "График за движение на влаковете за периода 2018/2019"

Община  Стара Загора информира жителите и гостите на града за предоставения от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД проект „График за движение на влаковете за периода 2018/2019 г.“.  Окончателното обсъждане на Графика за движение на влаковете, предвидено в Закона за железопътния транспорт се организира от ДП „НК Железопътна инфраструктура“, сe провежда…

Заповед № 19-13-68 от 06.06.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–68 от 06.06.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект на План за регулация за ПИ 68850.305.124, местност „Под с. Дъбрава“ по ККР на гр. Стара Загора, с НТП – За друг вид застрояване,…

Заповед № 19-13-67 от 05.06.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-67 от 05.06.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-213/ 15.09.2017г., в частта му за УПИ XLVIII6133  в кв.…

Заповед № 19-13-66 от 05.06.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-66/ 05.06.2018г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1078/18.04.2008 г., в частта му за УПИ XX5015  и УПИ…

Обявление за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора за 2018 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА   О Б Я В Л Е Н И Е   За прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция  на съпрузи и лица, живеещи на съпружески  начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара  Загора   1. На основание…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали