Обявления


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 07.07.2017 /"Ес Ер Технолоджис" ООД/

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Заповед № 19-13-181 от 05.07.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-181/ 05.07.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП- План…

Проекто-график за движение на пътническите влакове през ЖП гара Стара Загора и с. Калитиново

  Във връзка с обсъждането на новия график за движение на пътнически влакове 2017/2018 г., влизащ в сила през месец декември 2017 г., както и с цел по-доброто удовлетворяване на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали